Seoul City Hall ( Số điện thoại: 02-120 )
Tàu điện ngầm

Tuyến số 1 Ga Seoul City Hall (Cửa số 5)

Xe buýt
  • Xe buýt xanh da trời: 150,172,401,402,406,472,501,506
  • Xe buýt xanh lá cây: 1711,7016,7017
Vị trí